สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด

เรื่องราวในการทำความดีและเชื่อมั่นศรัทธาในคริสต์ศาสนาของ คุณพ่อนิโคลัส บุญเกิด กฤษบำรุง ถือว่าควรค่าแก่การรับรู้และระลึกถึงอย่างยิ่ง ท่านเกิดในปีพ.ศ.2438 เป็นบาทหลวงชาวนครปฐม สังกัดมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ และได้ทำงานอภิบาลที่วัดหลายแห่งทั่วประเทศ มีใจเมตตาต่อคนยากจนและกระตือรือร้นในงานธรรมทูต ในช่วงที่มีการเรียกร้องดินแดนคืนจากฝรั่งเศส ทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อศาสนาคริสต์

ท่านจึงถูกกล่าวหาและโดนจับกุมในข้อหา ‘กบฏภายนอกราชอาณาจักร’ ในปี พ.ศ. 2484 เมื่ออายุ 49 ปี ศาลตัดสินให้จำคุก 15 ปี ระหว่างอยู่ในเรือนจำ ท่านยังคงเผยแพร่คำสอนและโปรดศีลล้างบาปให้นักโทษใกล้ตายถึง 68 คน หลังอยู่ในเรือนจำได้ 3 ปี ท่านก็ถึงแก่กรรมด้วยอาการของวัณโรค ซึ่งเรื่องนี้ได้เลื่องลือไปยังพระศาสนจักรแห่งโรม สมเด็จพระสันตปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 จึงประกอบพิธีสถาปนาท่านเป็น บุญราศีมรณสักขี ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม ประเทศอิตาลีใน พ.ศ.2543 คริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย จึงได้จัดสร้าง ‘สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด’ ในจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน สักการสถานแห่งนี้ เป็นที่เก็บอัฐิ หุ่นขี้ผึ้ง และประวัติข้อมูลของ คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่มีโครงสร้างและรูปทรงแฝงไว้ด้วยความหมาย เช่น ไม้กางเขนที่พระเยซูได้ประกาศให้โลกรับรู้ไว้ว่าเป็นกางเขนที่พิชิตความตายและบาป ถือเป็นแสงสว่างนำชีวิตมาสู่โลก แท่นทูนกางเขนมีสามชั้นคือ พระตรีเอกภาพ ได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต หลังคาแบ่งเป็นสามระดับคือ สิ่งที่พระตรีเอกภาพได้ประทานให้โลก ได้แก่ ความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก ตัวอาคารแปดเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์แห่งมหาบุญลาภ 8 ประการที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงประกาศให้กับโลก และในวันที่ 12 มกราคม ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็นวันระลึกถึงบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เพื่อให้ผู้คนได้สักการะและร่วมรำลึกถึงท่าน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Related Posts