เวียงกาหลง

“เมืองวัฒนธรรม แดนพุทธภูมิ ถิ่นกาขาว ชาวศรีวิไล” คือคำขวัญของสถานปฏิบัติธรรมและเมืองสมัยโบราณ เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชื่อ “เวียงกาหลง” เวียงกาหลง ตั้งอยู่บนเทือกเขาดอยดงในเทือกเขาดอยหลวง ในเขตบ้านป่าส้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวฝาย อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกที่หนึ่ง

ชุมชนโบราณแห่งนี้ไม่สามารถระบุได้ว่า เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในยุคสมัยใด เพราะไม่พบการพูดถึงเมืองนี้ในหลักฐานหรือบันทึกเลย เรื่องราวของเมืองจึงบอกเล่าผ่านวัตถุต่าง ๆ ที่พบที่นี่เท่านั้น สำหรับแผนผังในเมืองโบราณแห่งนี้ เมื่อผ่านซุ้มประตูทางเข้าเข้าไป เราจะพบป้ายอธิบายสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองนี้ประกอบด้วยวัด ศูนย์การเรียนรู้ และเตาเผาโบราณ นอกจากนี้ผู้มาเยือนสามารถเดินท่องเที่ยวไปตามกำแพงทางเดินรอบๆ เมืองชมทัศนียภาพอันสวยงาม แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สัมผัสบรรยากาศสมัยก่อนได้ นอกจากวัดเวียงกาหลงอันสงบร่มรื่นแล้ว สิ่งที่พลาดไม่ได้ของการมาเยือนที่นี่คือ เตาเผาโบราณ ใช้เผาเครื่องปั้นดินเผาอันเลื่องทั้งความงามและและคุณภาพของที่นี้ บนเครื่องเคลือบแต่ละชิ้นปรากฏลวดลายอ่อนช้อยงดงาม ทั้งสัตว์ เช่น ลายกา ลานกิเลน ลายพันธุ์ไม้ เช่น ลายก้านขด ลายกาคู่ โดยเฉพาะลายกานั้นถือเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยทีเดียว ลายนี้เกิดจากการดัดแปลงรูปกลีบดอกไม้หรือใบไม้ ให้เหมือนรูปนกกา จึงเรียกว่าลายกา หรือ ดอกกาหลง นั่นเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Related Posts