เผย ‘วัยทำงาน’ เสี่ยง ‘ฆ่าตัวตายสูง’

แพทย์เผย ‘วัยทำงาน’ เสี่ยง ‘ฆ่าตัวตายสูง’ ย้ำมีปัญหาชีวิตปรึกษาสายด่วน ที่โรงพยาบาลราชวิถี นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวในงานสัมมนาเนื่องในวันการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 11 ซึ่งตรงกับวันที่ 10 กันยายนว่า ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายมาก

Continue reading → เผย ‘วัยทำงาน’ เสี่ยง ‘ฆ่าตัวตายสูง’

บุหรี่ : ยาพิษที่ทำให้ตายผ่อนส่ง

มนุษย์เรานิยมการสูบบุหรี่มาตั้งแต่สมัยโบราณ จนในปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้สูบบุหรี่เป็นจำนวนมาก จะเห็นได้ว่าโรงงานผลิตบุหรี่ทุกแห่งทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่ง สามารถขายบุหรี่ได้เป็นร้อยเป็นพันล้านบาท ในเวลาเดียวกัน ก็มีผู้พยายามคัดค้านและชี้แจงเรื่องอันตรายของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพของมนุษย์ จากทุกมุมโลกมาเป็นเวลาช้านาน ในประเทศไทยนั้น ตั้งแต่ผู้เขียนยังเป็นเด็ก จำได้ว่าท่านเจ้าคุณภักดีนรเศรษฐ์เคยลงโฆษณาคัดค้านการสูบบุหรี่ในหนังสือรายเดือนบางเล่ม มีใจความว่า “การซื้อบุหรี่สูบนั้น เอาเงินไปโยนทิ้งน้ำเสียยังดีกว่า” ผู้เขียนคิดว่าท่านหมายความว่า การสูบบุหรี่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์เรา ถ้าเอาเงินค่าบุหรี่ไปโยนทิ้งน้ำยังจะดีกว่า เพราะในบางครั้ง อาจมีคนไปงมเอาเงินนั้นมาใช้ได้อีก ต่อมาเมื่อผู้เขียนเติบโตขึ้นและได้มีโอกาสมาทำงานในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้ตระหนักว่า อันตรายของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพของมนุษย์เรานั้น มีมากมาย จนในปัจจุบันนี้ เมื่อผู้เขียงมองเห็นคนที่กำลังสูบบุหรี่ ทำให้เกิดความรู้สึกสงสารว่า คนคนนั้นกำลังนำเอาพิษภัยอันตรายให้แก่สุขภาพของตนเองโดยไม่จำเป็นเลย

Continue reading → บุหรี่ : ยาพิษที่ทำให้ตายผ่อนส่ง

สปส.เล็งเพิ่มสิทธิ”ผู้ประกันตน”สู่ชั้นนำอาเซียน

สำนักงานประกันสังคมได้มีแผนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์อาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์สำนักงานประกันสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงาน

Continue reading → สปส.เล็งเพิ่มสิทธิ”ผู้ประกันตน”สู่ชั้นนำอาเซียน

1 9 10 11